Contacten school en gezin

Goed contact tussen school en gezin achten wij van groot belang. Voor korte gesprekjes of mededelingen kunt u dagelijks binnenlopen. Voor langere gesprekken dient u van tevoren een afspraak te maken.
Van de school kunt u de volgende initiatieven verwachten:

U wordt drie keer per jaar uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek, waarvan 2 keer een portfoliogesprek en 1 keer een leerkracht/oudergesprek..Uw kind ontvangt twee keer een rapport.U wordt één keer per jaar uitgenodigd voor een informatieavond over het onderwijs in de groep.Ouders met kinderen in groep 8 worden uitgenodigd voor een informatieavond over de NIO-toets en eindtoets IEP en voor schoolkeuzegesprekken.Via de website, de mail en Social Schools wordt u geïnformeerd over de school.U ontvangt 1x in de twee weken een digitale nieuwsbrief
Informatieavonden:

Groep 1/2 & leerplein - 20 september 2023
Groep 3a/b - 19 september 2023
Groep 4a/b - 18 september 2023
Groep 5a/b - 14 september 2023
Groep 6a/b - 13 september 2023
Groep 7 - 12 september 2023
Groep 8 - 11 september 2023
Portfolio/Oudergesprekken 2023-2024

30 en 31 oktober 2023 (portfoliogesprek)
22 en 23 januari 2024 (oudergesprek)
24 juni 2024 (gr. 1 t/m 5 portfolio mee)
01 en 02 juli 2024 (gr. 1 t/m 5 oudergesprek, gr. 6 t/m 8 portfoliogesprek)