Elke school is verplicht voor de aanvang van het schooljaar een schoolgids uit te brengen en aan de ouders te verstrekken. In de schoolgids staat alle belangrijke en praktische informatie over de school van uw kind. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent. De schoolgids wordt gezien als het beleidsdocument van de school.

In de schoolgids leest u onder meer over de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt. Ook de missie van de school en de manier waarop zorg aan het jonge kind wordt vormgegeven wordt beschreven. Andere belangrijke onderwerpen zijn informatie over de klachtenregeling, gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut.

Om u een goed en duidelijk inzicht te geven van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot huishoudelijke zaken, zoals schooltijden en schoolregels, overblijven, vakanties en studiedagen heeft Meerwerf Basisscholen in deze verkorte digitale schoolgids alle praktische informatie voor u en uw kind samengevat. Als ouder van een leerling, nu of wellicht in de toekomst.
CoverVoorwoordSchooltijdenSchoolvakanties en studiedagenVoor- en naschoolse opvangZiekmeldenGymnastiekEvenementen op schoolContact school en gezinHuiswerkVerlof aanvragenTeam en e-mailadressenContactgegevens