Gym

Tijdens de gymnastieklessen willen we de bewegingsontwikkeling van onze kinderen op zoveel mogelijk manieren bevorderen en willen we hen met een aantal sporten in aanraking laten komen. De persoonlijke ontplooiing van elk kind is erg belangrijk. Daarbij willen we als school de kinderen de hygiƫne bijbrengen die bij sporten hoort en noodzakelijk is. Dat betekent dat gymkleding verplicht is. Vanaf groep 4 (in januari na de kerstvakantie) is douchen verplicht na de gymles.

Kleuters gymmen in de de sporthal Heiligharn, naast de school. Zij moeten hun gymkleren op school hebben, omdat er elke dag aan bewegingsonderwijs wordt gedaan. Vanaf groep 3 tot en met 8 worden wekelijks twee lessen bewegingsonderwijs gegeven.