Huiswerk

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen regelmatig een taak mee naar huis. Op deze manier kunnen kinderen de nodige ervaring opdoen met het maken en plannen van huiswerk. Doel hiervan is het vergroten van het taakbesef van leerlingen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de huiswerkcultuur van het voortgezet onderwijs. Ook in lagere groepen kan incidenteel, in overleg met de ouders, enig werk aan kinderen worden meegegeven. Dit heeft echter geen structureel karakter.